Tarieven

Een lessenreeks waterwennen, leren overleven, leren veilig zwemmen en survivalzwemmen bestaat steeds uit 10 lessen van 30 minuten. De kinderen zwemmen in groepjes van maximum 6 kindjes.

U kan in september per trimester of voor een volledig schooljaar (3x 10 lessen) inschrijven. Als u de tweede of derde reeks instapt, neemt u een trimesterinschrijving.

Prijs per reeks (10 lessen) per kind, groepsles:  €100
Prijs per schooljaar (30 lessen) per kind, groeples: €285

Inkom zwembaden, lesgevers, redders, materiaal, verzekeringen en Vamos Zwemschool-brevet zijn steeds inbegrepen.

Betaling steeds vóór de aanvang van de lessen:

– cash bij inschrijving of de eerste les
– per overschrijving (reknr.: BE 19 733 0155182 12), met vermelding van naam, voornaam en zwemdag van uw kindje

Een éénmalig gemiste les kan niet op een andere dag worden ingehaald. Als uw kindje 3 lessen achter elkaar mist, kunnen de lessen ingehaald/ overgezet worden naar het volgend trimester of terugbetaald worden. Mits voorlegging van een doktersattest.